Hur fungerar Rollspelsbaren?

Om man har lite tid över mellan spelpass, eller om man blivit utan sysselsättning ett pass kan man komma förbi baren och spela en stund. Vi rekommenderar grupper på tre till fem personer, men allt är möjligt för Rollspelsbaren™.

Ett typiskt spel i Rollspelsbaren tar ½ till 2 timmar, men vi har klarat specialbeställningar på sju minuters spel, eller haft så kul att vi hållit på flera timmar.

Konceptmenyn

Det klassiska sättet att förse sig ur vår bar är med hjälp av vår konceptmeny. Den innehåller etthundra koncept som vi försöker variera från konvent till konvent. Titta till exempel på vår meny från GothCon 2003.

Ta sedan fram en hederlig d100 (finns att låna) och slå fram tre koncept. Dessa använder vi sedan för att improvisera fram ett oförglömligt äventyr.

À la carte / specialmenyn

Ibland har vi haft en à la carte-meny med mer eller mindre färdiga scenarion till existerande spelsystem. Den har innehållit saker vi spelat själva och velat dela med oss av, eller idéer som vi önskat speltesta.

Sidobeställningar

En annan twist på det hela fås med sidobeställningar. Där baseras fortfarande äventyret på de tre koncepten, men vi komplicerar det hela genom att specificera att allt ska utföras som en såpopera eller i baron Münchhausens anda.

till huvudsidan